Collectieprofiel

In hoeverre is uw bibliotheekcollectie representatief voor uw organisatie? Wat is het aandeel Nederlandstalige publicaties en komt dit overeen met het gebruik door uw doelgroep? Hoe weet u of aanschafverzoeken qua budget en collectievorming ingewilligd kunnen worden? U moet saneren, welke keuzes maakt u dan?

U bent als collectiebeheerder verantwoordelijk voor de samenstelling van de collectie van de bibliotheek en hebt hiervoor middelen beschikbaar. Maar geld en tijd kunnen maar één keer worden aangewend. U moet daarom keuzes maken en deze verantwoorden richting het management en de gebruikers door middel van het collectiebeleid.

Ingressus helpt u bij deze taak door het opstellen en vastleggen van een collectieprofiel als onderdeel van dit collectiebeleid.

Collectieanalyse

Een collectieprofiel omschrijft de zwaartepunten in een collectie: per onderwerp wordt vastgelegd welke materiaalsoorten worden verzameld, in welke talen, hoe diep en hoe breed.

Door uw collectie aan de hand van de met u afgesproken randvoorwaarden te analyseren, kunnen wij u een beeld geven van de huidige opbouw van de collectie. We presenteren de resultaten en onze conclusies en gaan samen met u na welke keuzes en afspraken hieraan ten grondslag liggen.

De collectieanalyse resulteert in een schematisch uitgewerkt collectieprofiel en bijbehorende rapportage. Met dit collectieprofiel heeft u een belangrijke peiler voor het collectiebeleid in handen en kunt u verdere plannen voor acquisitie, acceptatie en sanering gaan opstellen.