Objectregistratie

Ingressus heeft eigen registratoren die de objectregistratie van voorwerpen kunnen verzorgen. Museale collecties worden ontsloten door het vastleggen en toegankelijk maken van de basisgegevens van afzonderlijke objecten.

 

Ingressus werkt bij het formeel beschrijven van objecten op basis van internationale standaarden als Spectrum en Dublin Core. We werken volgens vastgestelde werkwijzen, waarbij de klant kan kiezen uit kwaliteitsprofielen, aangevuld met eigen wensen. Ingressus heeft kennis van de geautomatiseerde collectieregistratiesystemen Adlib en TMS en heeft hiervoor specialisten in huis.

 

Ingressus kan u ondersteunen met de objectregistratie door detachering op locatie of werkend vanuit ons kantoor in Rotterdam. Bij detachering op locatie kan direct van het object of via inventarisboeken, kaarten of stamboeken worden geregistreerd. Vanuit ons kantoor kunnen wij papieren of digitale registratie verwerken met behulp van directe invoer in het collectieregistratiesysteem via data-entry of dataconversie.