Attendering

Ingressus biedt de mogelijkheid om de dienstverlening rond attendering, die u aan uw medewerkers aanbiedt, uit te besteden op permanente of tijdelijke basis. Dit betekent dat wij zorgdragen voor de attendering, gebruikmakend van uw abonnementen en systemen. De dienstverlening bestaat uit:
1. Dagelijkse doorsturen van e-alerts, zoekresultaten en/of nieuws
2. Beheren van distributielijsten
3. Beheren van attenderings-items

 

Als u deze service nog niet aanbiedt, kunnen wij het voor u opzetten. De wensen worden  geĆÆnventariseerd en de beheeromgeving wordt voor u ingericht. Bij voorkeur doen wij dit met de software Mox-info.

 

Deze dienstverlening wordt gerealiseerd via een support abonnement. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van het soort en aantal attenderings-items en het aantal medewerkers dat van de service gebruik maakt.