Attendering

Ingressus biedt de mogelijkheid om de dienstverlening rond attendering, die u aan uw medewerkers aanbiedt, uit te besteden op permanente of tijdelijke basis. Dit betekent dat wij zorgdragen voor de attendering, gebruikmakend van uw abonnementen en systemen. De dienstverlening bestaat uit:
1. Dagelijkse doorsturen van e-alerts, zoekresultaten en/of nieuws
2. Beheren van distributielijsten
3. Beheren van attenderings-items

 

Als u deze service nog niet aanbiedt, kunnen wij het voor u opzetten. De wensen worden  geĆÆnventariseerd en de beheeromgeving wordt voor u ingericht. Bij voorkeur doen wij dit met de door ons ontwikkelde app Vakliteratuur.

 

Deze dienstverlening wordt gerealiseerd via een support abonnement. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van het soort en aantal attenderings-items en het aantal medewerkers dat van de service gebruik maakt.