X-ref

X-ref Search is een bibliotheek softwaresysteem, met de typische bibliotheekfuncties: catalogiseren, uitlenen, tijdschriftenadministratie, bestellen. Ingressus is in Nederland de verkoper en ondersteuner van dit systeem. Samen met de programmeur in Zweden wordt gewerkt aan nieuwe functies van de bibliotheek, zoals de interactie met eindgebruikers en andere web 2.0 toepassingen. Ook digitale collecties kunnen in X-ref ontsloten worden.

De Portalmaker is een module die beheerders van X-ref de mogelijkheid biedt om zelf een website te bouwen en te beheren. Deze website kan met een link gekoppeld worden aan het intranet van de eigen organisatie. Ook zijn er mogelijkheden om de website ter beschikking te stellen aan externen. 

Kijk voor meer informatie op de website van X-ref.