Supportabonnement

Ingressus wil bibliotheken ondersteunen bij haar reguliere taken, helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid en bij het innoveren van haar dienstverlening.  Hiervoor heeft Ingressus een supportabonnement ontwikkeld waarmee u ondersteuning flexibel in kunt zetten. De ServiceDesk medewerkers bespreken met u wat u nodig heeft en wanneer u de ondersteuning gerealiseerd wilt zien.

Met een supportabonnement koopt u vooraf support in voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden door Ingressus medewerkers gerealiseerd. U profiteert van onze kennis en ervaring en kunt deze inzetten op het moment dat het nodig is. Zo kan de bibliotheek ingekochte uren optimaal benutten.

Het supportbudget is inzetbaar voor:
- ondersteuning bij de software van X-ref en HAN
- het uitbesteden, tijdelijk of structureel, van een aantal bibliotheektaken
- werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitsmanagement

U kunt een supportabonnement afsluiten voor ieder gewenst bedrag. U kunt dit budget inzetten voor diverse activiteiten. Voor support geldt een speciale tarief dat 20% lager ligt dan het normale uurtarief. Het supportabonnement loopt per kalenderjaar en wordt in januari in rekening gebracht.

Gemaakte uren worden verantwoord in een online raadpleegbaar dashboard. De ServiceDesk van Ingressus beheert de uren en stemt de inhoud van de activiteiten met u af.