Pager homepage

  • Toegang bieden tot informatiebronnen
  • Leveren van kastklare boeken
  • Ontsluiten van museumcollecties
  • Praktijkgerichte opleidingen

Gesloten op Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april zijn wij gesloten. Dinsdag 23 april hervatten wij onze werkzaamheden.


Mediaservice

Via onze boekhandel kunt u voor de hele organisatie boeken bestellen. Desgewenst leveren wij ze kastklaar aan.

 

Support

Ingressus kan één of meerdere bibliotheektaken van u overnemen en u helpen bij het optimaliseren. Met een supportabonnement kunt u gedurende het jaar op elk gewenst moment onze expertise en ondersteuning inzetten. 

Metadata

Ingressus is hét adres voor cursussen op het gebied van catalogiseren en het uitbesteden van catalogiseerwerkzaamheden. Conversies en data-entry opdrachten zijn bij ons in vertrouwde handen.

Medewerkers

Om allerlei redenen kan het voorkomen dat u (tijdelijk) extra inzet van medewerkers nodig hebt. Ingressus denkt met u mee en draagt oplossingen aan.